Gitte Hooyberghs

“Ik ben in juli 2017 afgestudeerd aan de UHasselt als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met specialisatie musculoskeletale revalidatie (sport). Enkele weken later ben ik gestart in de Groepspraktijk Manuele Therapie van Inge Es. Tijdens mijn 2e masterjaar heb ik twee cursussen taping gevolgd (sport-taping en kinesio-taping). Na mijn studies ben ik ook meteen begonnen aan een twee jaar durende opleiding ‘postgraduaat manuele therapie’, waarvan ik reeds 1 jaar afgewerkt heb. Daarnaast heb ik mij ook bijgeschoold in de specialisatie ‘dry needling’ (extremiteiten).”